Girilen sayılar arasındaki sayıların adedi kadar rastgele sayı üreten ve bu sayılar listede gösteren programı yapın.

Girilen sayılar arasındaki sayıların adedi kadar rastgele sayı üreten ve bu sayıları tek ve çift olarak ayırıp 2 ayrı listede gösteren programı yapın.

1'den 5'e kadar olan sayıları çarpıp MessageBox ile gösteren programı yapın.

Eğer yarın Pazartesi ise text kutusuna yazılan kadar gün sonra hangi gün olduğunu hesaplayıp gösteren programı yapın

Başlangıç ve bitiş bilgileri text kutularına girilen sayılar arasından yine text kutusuna hirilen sayıya tam bölünenleri listeleyen programı yapın.