TextBox'a girilen sayının asal sayı olup olmadığını hesaplayan programı yapın.

text kutusuna girilen sıcaklık değerine göre suyun katı, sıvı veya gaz mı olduğunu hesaplayan programı yapın

( Katı: 0'dan küçük,
Sıvı: 0-100 arası,
Gaz: 100'den  büyük)

Girilen mevsim numarasın göre bize mevsimin ismini gösteren programı yapın.