Text kutusuna girilen sayıdan 10'a kadar 1'er 1'er artırarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 0'a kadar 1'er 1'er azaltarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 50'ye kadar 5'er 5'er artırarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 10'a kadar olan tüm sayıları toplayıp MessageBox ile  gösteren programı yapın.

Text kutularına girilen Fiyat ve KDV oranına göre  kdv'li fiyatı hesaplayan programı yapın.

Text kutularına yazılan Vize, Final not değerlerine göre ortalamayı hesaplayan programı yapın.
(Vizenin  %30,'u ve Final'in  %70 i toplanarak ortalama not hesaplanacak)

Text kutularına girilen Maaş, Vergi Oranı, Bağkur Oranı  değerlerine göre maaşı hesaplayan programı yapın. Vergi oranı ve Bağkur oranı yüzde olarak maaştan düşülecek,  kalan net maaş sonuç olarak gösterilecek.

Text kutularına girilen Sınav1, Sınav2, Sınav3, Performans notlarının ortalamasını hesaplayan programı yapın.