Text Kutusuna girilen sayılarla Toplama, Çıkarma,Çarpma ve Bölme yapılan programı yazın

A ve B kenarı klavyeden girilen bir dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayan programı yazın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 azaltan programı yapın.

5 tane dersin girilen notlarına göre öğrencinin geçip kaldığını hesaplayan programı yazınız. Tüm derslerin toplam ortalaması 50 ve üzerinde ise "GEÇTİ",  altında ise "KALDI" yazdırılacak. Öğrenci ortlama ile geçtiği halde TÜRKÇE veya BTT derslerindden başarısız olmuşsa "SORUMLU GEÇTİ" mesajı yazdırılacak.