Java ve C# Çözümlü Sorular

Text kutusuna girilen kilogram değerini gram ve tona çevirip, text kutularında gösteren programı yazın.

İki açısı text kutularına girilen bir üçgenin 3. açısını hesaplayıp text kutusunda gösteren programı yazın.

İki sayının arasındaki farkı hesaplayan programı yapın.

TextBox (Sınav1, Sınav2, Sınav3, Performans) değerlerinin ortalamasını hesaplayan programı yapın.

TextBox (Maaş, Vergi Oranı, Bağkur Oranı) değerlerine göre maaşı hesaplayan programı yapın.

TextBox'lara girilen değerlere göre benzin tutarını hesaplayan programı yapın.

TextBox (Vize, Final) bölümüne yazılan not değerlerine göre ortalamayı hesaplayan programı yapın.
Notların ortalamaya yansıma yüzdeleri: Vize %30, Final %70

TextBox (Fiyat & KDV) kısmına girilen tutara göre fiyatı hesaplayan programı yapın.

TextBox (Yaş) kısmına girilen sayı değerine göre gün, ay, saat, dakika vesaniyeyi hesaplayan programı yapın.

TextBox (Yaş) kısmına girilen sayı değerine göre yaşadığınız günü hesaplayan programı yapın.
(1 Yıl = 365 Gün)

Sayfalar