Cevapsız Sorular

Soru Başlığı Soru İçeriği Eklenme Tarihi
Kadir YOL YEDEK 13 Ocak 2020
Ay numarasından isim üretme

Kullanıcının girdiği ay numarasına göre o ayın isimini ekranda gösteren kodu yazın. (Ör: 1: Ocak )

26 Haziran 2018
3 basamaklı sayı üretme

Klavyeden Birler, Onlar ve Yüzler basamağı girilen bir sayıyı 3 basamaklı şekilde gösteren kodu yazın.

26 Haziran 2018
Benzin tutarı

Kilometre başına B litre benzin harcayan bir otomobilin, K kilometre sonra harcadığı benzin miktarını ve benzinin litre fiyatı F olduğuna göre harcanan benzinin parasal tutarını hesaplayan programı yazınız.

26 Haziran 2018
Payda veya Pay

Girilen Y ve D sayılarından büyük olan Y ise ekrana PAY, büyük olan D ise ekrana PAYDA, sayılar eşit ise ekrana PAY VEYA PAYDA yazan bir program yazınız.

26 Haziran 2018
Sayıların eşitliği

Girilen M ve N sayılarının toplamı T sayısına eşit ise bu durumu ekranda görüntüleyen bir program yazınız

26 Haziran 2018
Hepsi pozitif veya negatif

Klavyeden girilen A, B ve C sayılarının hepsi pozitif ise ekranda HEPSİ POZİTİF, aksi halde ekrana BAZILARI POZİTİF DEĞİL mesajını gösteren programı yazınız.

26 Haziran 2018
Dereceyi radyana çevirme

Kullanıcı tarafından derece (D) olarak girilen açıyı radyan (R) cinsine çeviren programı yazınız.

26 Haziran 2018
İndirim tutarı hesaplama

İndirimli satış kampanyası yapan bir firma, M liralık alışveriş için yüzde olarak verilen R oranında indirim yapılmaktadır. Bu indirimden sonra yüzde olarak verilen P oranında ikinci bir indirim daha yapılmaktadır. M liralık alışveriş yapan bir kişinin indirimler düşülünce ödeyeceği miktarı bulan programı yazınız. ( M,R ve P değerleri kullanıcı tarafından girilecektir. )

26 Haziran 2018
Saatte kaç karo

Ahmet ve Hasan isimlerindeki karo ustaları saatte K1 ve K2 sayıda karo döşemektedirler. Birlikte çalıştıkları zaman N tane karoyu kaç saatte döşediklerini hesaplayan bir program yazınız. K1, K2 ve N değerleri klavyeden girilecektir.

26 Haziran 2018
Futbolcu sözleşmesi

Bir futbol takımı yeni transfer ettiği oyuncu için 3 yıllık sözleşme karşılığı N lira ödeme yapacaktır. Ödemenin yüzde olarak Y1 oranındaki miktarı 1. yıl, Y2 oranındaki miktarı 2. yıl ve kalanı 3.yıl yapılacaktır. Y1, Y2 ve N değerleri klavyeden girilecektir. Futbolcuya her yıl ödenecek para miktarını hesaplayan bir program yazınız.

26 Haziran 2018
Aylık Ücret

Bir işçinin aylık ücretinden değişik kesintiler yapılmaktadır. Ücretten V yüzde oranı kadar vergi, P yüzde oranı kadar sigorta primi kesilmektedir. İşçinin ham ücreti, vergi oranı ve prim oranı kjalvyeden girilecektir. İşçinin net ücretini hesaplayan bir program yazınız.

26 Haziran 2018
İnç'i mm ve cm çevirme

İnç olarak verilen değeri (I) santimetreye (C) ve milimetreye (M) çeviren bir program yazınız

26 Haziran 2018
A+B, A+C ve B+C

A, B ve C sayıları verilmiştir. Bu sayıları kullanarak A+B, A+C ve B+C toplamları ile bu toplamların ortalamasını hesaplayıp görüntüleyen bir program yazınız.

26 Haziran 2018
X-Y, X-Z ve Y-Z

X, Y ve Z sayıları verilmiştir. Bu sayıları kullanarak X-Y, X-Z ve Y-Z farkları ile bu farkların ortalamasını hesaplayıp görüntüleyen bir program yazınız.

26 Haziran 2018
Ağırlıklı ortalama notu

Programlama Temelleri dersinde 2 tane ara sınav ve 1 tane final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar eş ağırlıklıdır. Final sınavı, bir ara sınava oranla iki misli ağırlıktadır. Bir öğrencinin ara sınav notları ile final sınavı notu klavyeden girildiğinde ağırlıklı ortalama notunu bulan bir program yazınız.

26 Haziran 2018
Pozitif, negatif, hiçbiri

Girilen A ve B sayılarının her ikisi de pozitif ise ekrana POZİTİF, her ikisi de negatif ise ekrana NEGATİF, aksi halde ekrana HİÇBİRİ yazan bir program yazınız.

26 Haziran 2018
Kaç gün yaşadın?

Klavyeden yaş bilgisi girilen kişinin kaç gün yaşadığını hesaplayıp gösteren programı yazın.

26 Haziran 2018
İki sayının farkı

Klavyeden girilen iki sayıdan büyüğünü küçüğünden çıkarıp sonucu gösteren kodu yazın.

22 Haziran 2018
Kelime sayısı

Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.

21 Haziran 2018
Sesli harflerin sayısını

Kullanıcı tarafından girilen bir cümlede sesli harflerin sayısını bulan konsol uygulamasını yapınız.

21 Haziran 2018
İki sayı arasında kalan tüm sayılar

Klavyeden iki sayı girilerek, girilen bu iki sayı arasında kalan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

21 Haziran 2018
1-N arası sayıların toplamı - Fonksiyon ile

1'den girilen sayıya kadar olan tüm sayıların toplamını gösteren programı fonksiyon kullanarak yazınız..

21 Haziran 2018