Girilen sayılar arasındaki sayıların adedi kadar rastgele sayı üreten ve bu sayılar listede gösteren programı yapın.

Girilen sayılar arasındaki sayıların adedi kadar rastgele sayı üreten ve bu sayıları tek ve çift olarak ayırıp 2 ayrı listede gösteren programı yapın.

1'den 5'e kadar olan sayıları çarpıp MessageBox ile gösteren programı yapın.