C# Çözümlü Sorular

Yapımcı:Emre Uzun
--------

Veri tabanında ortalama bulma

Button'a tıklanınca 5!(FAKTÖRİYEL) işlemini yapan programı yapın.

Yapımcı: Kadir MAZLUM
-
Oyunun Android sürümü yapımına başlandığı için Masaüstü ortamında güncelleme gelmeyecektir.

Veritabanında önceki paylaşıma ek olarak SELECT ve LIKE komutlarının kullanımı.

textboxa girilen sayının butona tıklanıldığında arasındaki sayıları sıralayan programı yapın.

Arttır Butonuna Tıklandığı Zaman ListBox'da 2'Den Başlayarak 100'e Kadar Yazdıran Programı Yapın.

Butona tıklandığında 1 ile 10 arasıdaki sayılarına karesini hesaplayan ve bu hesabı listboxta gösteren programı yazın.

Veritabanında SELECT, UPDATE, DELETE ve İNSERT komutlarını kullanımı.

Gizli textBox'a bulunacak şifreyi girip aranacak harflere şifrenin içinde geçen harfleri (zorlamak istersek daha fazlasını) giriyoruz ve programın şifreyi kırmasını bekliyoruz.

-/
Çalıştırmak için packages klasörünü programımızın dosya yoluna eklemeliyiz.
-/

Sayfalar