A ve B kenarı klavyeden girilen bir dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayan programı yazın.