1-10 arası sayıların karesi

Butona tıklandığında 1 ile 10 arasıdaki sayılarına karesini hesaplayan ve bu hesabı listboxta gösteren programı yazın.