3 ve 5'e Tam Bölünen Sayıları Hesaplama

1 ile 100 arasındaki sayıların 3 ve 5'e tam bölünenlerini listeye ekleyen programı yapın.

C#
listBox1.Items.Clear(); //Listemizi temizledik.
 
for (int i = 1; i <= 100; i++) //For döngüsünü başlattık.
{
  int bölen3 = i % 3; //3'e tam bölünen sayıları hesapladık.
  int bölen5 = i % 5; //5'e tam bölünen sayıları hesapladık.
 
  if (bölen3 == 0 && bölen5 == 0) //Koşul ekledik ("eğer sayı 3'e ve 5'e tam bölünüyorsa").
  {
    {
      listBox1.Items.Add(i.ToString());
    } //Sayıları listeye ekledik.
  }
}