Rasgele Sayı Üretme 2

Girilen sayılar arasındaki sayıların adedi kadar rastgele sayı üreten ve bu sayıları tek ve çift olarak ayırıp 2 ayrı listede gösteren programı yapın.

C#
listBox1.Items.Clear();
listBox2.Items.Clear();
 
Random sayiUret = new Random();
 
int baslangic;
int son;
 
int sayi;
int bolum;
 
baslangic = int.Parse(textBox1.Text);
son = int.Parse(textBox2.Text);
 
for (int i = baslangic; i <= son; i++) {
  sayi = sayiUret.Next(100);
  bolum = sayi % 2;
 
  if (bolum == 1) {
    listBox1.Items.Add(sayi.ToString());
  } else if (bolum == 0) {
    listBox2.Items.Add(sayi.ToString());
  }
}