Sayının Katlarını Topla (Fonksiyon)

Girilen sayının (10) katlarını toplayıp textBox'a yazdıran programı yapın.