Sinema Programı

Sinema Salonlarında Kullanılabilinecek Programı Yapınız.

C#

C# Kaynak Kod İndir

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
     List<Salon> liste = new List<Salon>();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int salonNO = int.Parse(textBox1.Text);
      int koltuk = int.Parse(textBox2.Text);
 
      Salon salonlar = new Salon(salonNO, koltuk);
 
 
      liste.Add(salonlar);
 
      tazele();
    }
    void tazele()
    {
      dataGridView1.DataSource = null;
 
      dataGridView1.DataSource = liste;
    }
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Salon seçsalon = (Salon)dataGridView1.SelectedRows[0].DataBoundItem;
 
      if (radioButton1.Checked)
      {
        seçsalon.indirimliSatınAl();
 
      }
      else
      {
        seçsalon.tamsatınal();
      }
      tazele();
    }
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Salon seçsalon = (Salon)dataGridView1.SelectedRows[0].DataBoundItem;
 
      if (radioButton1.Checked)
      {
        seçsalon.indirimliiptal();
 
      }
      else
      {
        seçsalon.tamiptal();
      }
      tazele();
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace WindowsFormsApplication3
{
 
  class Salon
  {
 
 
 
 
    public int salonNo { get; set; }
    public int KoltukSayısı { get; set; }
    public int boşkoltukSayısı { get; set; }
 
    public int indirimliKişisayısı { get; set; }
    public int tamkişisayısı { get; set; }
    public int toplamkişisayısı { get; set; }
 
    public int indirimlikar { get; set; }  
    public int tamkar { get; set; }
 
    public int toplamkar { get; set; }
 
    public Salon(int salonNo , int KoltukSayısı)
    {
      this.salonNo = salonNo;
      this.KoltukSayısı = KoltukSayısı;
      this.boşkoltukSayısı = KoltukSayısı;
      this.toplamkişisayısı = 0;
 
      this.indirimliKişisayısı = 0;
      this.tamkişisayısı = 0;
      this.indirimlikar = 0;
 
      this.tamkar = 0;  
      this.toplamkar = 0;
 
    }
    public void indirimliSatınAl()
    {
      boşkoltukSayısı--;
      indirimliKişisayısı++;
      toplamkişisayısı++;
      indirimlikar += 5;
      toplamkar += 5;
    }
    public void tamsatınal()
    {
      toplamkişisayısı++;
       boşkoltukSayısı--;
      tamkişisayısı++;
      tamkar += 5;
      toplamkar += 5;
    }
    public void indirimliiptal()
    {
      toplamkişisayısı--;
      boşkoltukSayısı++;
      indirimliKişisayısı--;
      indirimlikar -= 5;
      toplamkar -= 5;
    }
    public void tamiptal()
    {
      toplamkişisayısı--;
      boşkoltukSayısı++;
      tamkişisayısı--;
      tamkar -= 5;
      toplamkar -= 5;
    }
 
 
  }
}