Tam Bölünen Sayıları Bulma

Başlangıç ve bitiş bilgileri text kutularına girilen sayılar arasından yine text kutusuna hirilen sayıya tam bölünenleri listeleyen programı yapın.

C#
int baslangic = int.Parse(textBox1.Text); //TextBox1 değerini int biçiminde çektik.
int son = int.Parse(textBox2.Text); //TextBox2 değerini int biçiminde çektik.
int bölen = int.Parse(textBox3.Text); //TextBox3 değerini int biçiminde çektik.
 
listBox1.Items.Clear(); //Listeyi temizledik.
 
for (int i = baslangic; i <= son; i++) //Döngüyü başlattık.
{
  int kalan = i % bölen; //Kalanı hesapladık.
 
  if (kalan == 0) //Koşul ekledik, eğer kalan bölene tam bölünüyorsa (0'a eşitse.).
  {
    listBox1.Items.Add(i.ToString());
  } //Tam bölünen sayıları listeye ekledik.
 
}