Tek ve Çift sayı adetlerini sayma

1'den Text kutusuna  girilen sayıya kadar kaç tane tek ve çift sayı olduğunu hesaplayan programı yapın.

C#
listBox1.Items.Clear();
int sayi = int.Parse(textBox1.Text);
 
int tek = 0;
int cift = 0;
 
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
 {
  int kalan = i % 2;
 
  if (kalan == 1)
 
  {
    tek++;
  }
 else
  {
    cift++;
  }
 
}
 
listBox1.Items.Add("Tek Sayılar: " + tek.ToString() + " | Çift Sayılar: " + cift);