Java ve C# Çözümlü Sorular

TextBox'a girilen değer kadar ListBox'a "X" ekleyen programı yapın.

Koşullarını kullanıcının belirlediği bir döngü oluşturun, adet, toplam ve ortalamalarını hesaplayan programı yapın.

TextBox kutusuna girilen kelimenin harflerini tersten ListBox'a ekleyen programı yapın.

TextBox kutusuna girilen yazı değerinin harflerini teker teker ListBox'a ekleyen programı yapın.

1 ile 100 arasındaki sayıların 3 ve 5'e tam bölünenlerini listeye ekleyen programı yapın.

3 adet TextBox oluşturun (Başlangıç, Son ve Bölen) bir For döngüsü oluşturun ve (% Mod Operatörü) kullanarak belirlediğiniz aralıktaki sayıların bölene tam bölündüğü sayıları listeye ekleyen programı yapın.

1 adet TextBox oluşturun TextBox'a girilen sayının hangi gün olduğunu hesaplayan programı yapın. ('%' Mod Operatörü) kullanmanız gerekmektedir.

1'den 5'e kadar olan sayıları çarpıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar olan sayıları toplayıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 5 ekleyen programı yapın.

Sayfalar