Java ve C# Çözümlü Sorular

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 azaltan programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 ekleyen programı yapın.

Text kutusuna girilen sayının küpü ile karesi arasındaki farkı bulan ve sonuç text kutusunda gösteren programı yazın.

Girilen değişkene göre bize mevsimi söyleyen programı yapın.

Verilen yaş değerine göre Ehliyet Alabilme Durumunu söyleyen programı yapın. (Ehliyet alma yaşı:18)

Girilen yaş değerine göre Eğitim Durmunu söyleyen programı yapın.

Verilen sayı değerini Yüzlük, Onluk veya Birlik biçiminde gösteren programı yapın.

Girilen madde derecesinin türünü öğrenen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Katı: 0 ve Küçük , Sıvı: 0-100, Gaz: 100 ve Büyük)

Girilen yaş değerinin Emekli olabilme durumunu kontrol eden programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Emekli olma yaşı: 55)

Girilen sayı değerinin türünü söyleyen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız.)

Sayfalar